Skip to content

ndi.gui.gui

GUI - A gui to display the contents of an NDI_SESSION

ndi.gui.gui(NDI_SESSION_OBJ)

Brings up a graphical user interface to view the ndi.session NDI_SESSION_OBJ

See also: ndi.session