Skip to content

ndi.gui.gui

  GUI - A gui to display the contents of an NDI_SESSION

   ndi.gui.gui(NDI_SESSION_OBJ)

   Brings up a graphical user interface to view the ndi.session
   NDI_SESSION_OBJ

   See also: ndi.session